Sprejem v dom

V Dom Kuzma sprejemamo osebe stare nad 65 let. Zaradi socialnih razmer in specifičnega zdravstvenega stanja so možni tudi sprejemi mlajših oseb.

Upravičenci do institucionalnega varstva starejših, ki ga izvaja Dom Kuzma so:

1.     osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči,

2.     osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči,

3.     osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč, in sicer:
a) za osebe, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb,
b) za najtežje hendikepirane osebe,

4.     osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.

Za sprejem v Dom Kuzma je potrebno predložiti:

 • prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo,

 • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni,

 • izjavo o načinu plačila storitve,

 • podatke o veljavnem osebnem dokumentu (veljavni osebni dokument se lahko predloži osebno na vpogled uradni osebi Doma starejših)

 • dokazilo o višini prejemkov (npr.: zadnji odrezek od pokojnine).

Prošnja za sprejem se lahko odda:

 • osebno v socialni službi Doma Kuzma,

 • po pošti na naslov Dom Kuzma d.o.o., Kuzma 60L, 9263 Kuzma.

Na podlagi 11. člena Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS, št. 38/2004, 23/2006, 42/2007) prošnje za sprejem obravnava Komisija za sprejem, premestitev in odpust. Postopek sprejema vodi socialna služba, ki vam nudi vse potrebne informacije o samem postopku in možnosti namestitve v Dom Kuzma. Z uporabnikom storitve Dom Kuzma sklene Dogovor o trajanju, vrsti, obsegu in načinu zagotavljanja institucionalnega varstva ter o plačilu oz. doplačilu oskrbnih stroškov.

Na podlagi 22. člena Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.l. RS, št. 38/2004, 23/2006, 42/2007) je uporabnik ob sprejemu dolžan:

 • začasno predložiti osebni dokument zaradi prijave in evidenc v zavodu,

 • začasno predložiti zdravstveno izkaznico,

 • dati podatke za izpolnitev osebnega kartona,

 • zagotoviti prenos zdravstvene kartoteke,

 • prinesti s sabo osebne stvari, obleko, obutev, toaletne potrebščine, po želji tudi televizijo, radio, telefon, hladilnik, ...

Vse potrebne obrazce za oddajo popolne prošnje najdete na spodnjih povezavah.