Prostovoljstvo

Velik pomen v našem domu pripisujemo tudi prostovoljstvu. Prostovoljci s svojim delom organizirano in na odgovoren način prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja in bivanja stanovalcev v okviru individualnega in skupinskega družabništva (druženje s starejšimi, pogovori, branje, družabne igre, sprehodi …).

Prostovoljec je odgovorna, srčna in empatična oseba, ki ima čut za delo z ljudmi in želi narediti nekaj dobrega za sočloveka in skupnost. Prostovoljstvo temelji na medsebojnem prejemanju in dajanju. Prostovoljec si s prostovoljnim delom ne pridobi le novih delovnih izkušenj, temveč pri svojem delu z ljudmi spozna tudi nove prijatelje in stke lepe vezi.

V našem domu vzpodbujamo prostovoljno delo, zato smo zelo veseli vsakega prostovoljca, ki želi postati del naše velike družine.

Charles H. Burr je zapisal: »Tisti, ki jemljejo, po navadi niso srečni, srečni so tisti, ki dajejo.«

 

ŽELITE POSTATI PROSTOVOLJEC?

Če želite postati prostovoljec v našem domu, nas kontaktirajte in veseli bomo vašega obiska. Seznanili vas bomo z delom v domu, stanovalci, njihovimi potrebami in skupaj poiskali obliko prostovoljnega dela, ki bo najbolj ustrezalo vam ter stanovalcem.

 

NAŠI SRČNI PROSTOVOLJCI

Naši prostovoljci so različnih starosti, ki prihajajo od blizu in daleč. Iz bližnje osnovne šole Kuzma nas že leta obiskujejo osnovnošolci, ki predano prihajajo k našim stanovalcem vsak teden in s svojimi obiski bogatijo življenje v domu. Poleg mladih prostovoljcev, pa naše stanovalce obiskujejo tudi starejši, ki v naš dom in življenja stanovalcev prinašajo veliko sonca in smeha.

 


 

MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE IN SODELOVANJE Z OŠ KUZMA

Ljubezen, spoštovanje, medsebojno razumevanje in zaupanje so prav gotovo vrednote, ki v današnjem času veliko pomenijo. Prav to pa je bilo tisto ključno vodilo, da sem se tudi sama že pred skoraj dvema desetletjema odločila, da na naši šoli med učenci zaživi tudi prostovoljno delo. Še dodatna priložnost za nadgradnjo le-tega pa se nam je ponudila pred desetimi leti, ko smo dobili priložnost prostovoljstvo nadgrajevati tudi v Domu Kuzma. Prostovoljci tako ob različnih priložnostih v domu bogatijo čas in življenje stanovalcev s svojimi obiski. Tako smo domala stalni spremljevalec dogodkov v domu. Zelo ponosna sem tako na strokovne delavce doma in njihove stanovalce, ki popestrijo vsako prireditev naše šole s svojo prisotnostjo v taki ali drugačni meri.

Skupina prostovoljcev tako s svojim pridnim delom in obiski v Domu v Kuzmi, še enkrat več dokazuje, da so vrednote, kot so prijateljstvo, poštenost, ljubezen, spoštovanje, prijaznost, v življenju ključnega pomena. Ponosna sem na učence, ki si s humanim odnosom do soljudi privzgajajo čut in skrb za bližnjega. Tako smo med drugim tudi ob zelo tesnem sodelovanju z vami, poleg naziva Sadeži družbe in Simbioza šole ter Junaki našega časa uspeli pridobiti še laskavi naziv Naj Simbioza šola.

Dragi stanovalci Doma Kuzma, pripomogli ste k razpoznavnosti naše šole širom domovine, za kar smo vam neizmerno hvaležni. Brez vas ne bi bili tako notranje bogati. Vse to pa nam daje zagon za nove izzive na področju nadgrajevanja medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja.

Prepričana sem, da ob tem, da znamo prisluhniti eden drugemu, da ponudimo toplo dlan in iskren pogled sočloveku, lahko postanemo drug drugemu to, kar bi v bistvu naj bili  ̶  človek človeku človek.

Suzana FARIČ,

mentorica prostovoljnega dela na OŠ Kuzma


 

Razmišljanja naših prostovoljcev

Prostovoljka sem zato, ker rada pomagam starejšim. Vem pa tudi, da so naših obiskov zelo veseli. Mojo varovanko obiskujem enkrat tedensko skupaj s prijateljico Lino. Z njo se igrava spomin, človek ne jezi se in še veliko drugih igric. Skupaj tudi beremo knjige, se pogovarjamo, klepetamo, rišemo, barvamo in še veliko stvari počnemo skupaj. Prostovoljstvo mi pomeni veliko, prostovoljec mora biti prijazen, spoštljiv. Od najine varovanke se ob njenih zgodbah tudi veliko naučiva. Zelo rada hodim k prostovoljstvu, saj me razveseljuje in zabava.

Bettina Markoč, 6.a

 Stanko

Letos sem prostovoljka prvo leto. V Domu Kuzma so nas sprejeli s polno mero topline. Spomnim se prvega našega srečanja, ko smo priredili piknik in pekli, med drugim tudi kostanje. Prav tisto srečanje je bilo ključno, da sva z Ulo spoznali stanovalko Irmo. Irma je najstarejša stanovalka doma. Z njo radi odigrava igro človek ne jezi se ali pa spomin. Dodobra sva spoznali tudi njene šale, ki jih stresa kot iz rokava. Vse tri komaj čakamo četrtek, ko se spet vidimo. Irma naju vedno pričaka nasmejana. Radi ji kaj nariševa in Irma je tega zelo vesela. Prijazni z nami so tudi delavci doma. 

Vedno znova pa se mi poraja vprašanje: »Kakšen moraš biti kot prostovoljec«? Menim, da moraš biti skrben, odgovoren in da se vsakič z veseljem vračaš med stanovalce doma.

Aneja Fujs Celec, 6.a

Irma

Zanimivo mi je, ko mečemo pikado s stanovalci, ko jim zaigram na harmoniko in jih razveselim, ko se družimo z njimi. Če hočeš biti prostovoljec moraš biti prijazen, vesel in dobre volje. Najinega stanovalca Viktorja obiskujem skupaj s prijateljema Janom in Tianom. Želim si, da bi lahko še več časa preživel v domu s stanovalcem.

Luka Bukovec, 6.a

harmonika