Aktivnosti

V domu Kuzma se našim stanovalcem vsakodnevno posvečamo preko raznolikih terapij in aktivnosti. Te izvajamo skupinsko v prostorih fizioterapije ter delovne terapije in individualno na oddelkih doma. Ves program, ki ga izvajamo smo oblikovali v skladu z željami in interesi stanovalcev.

Vsak strokovni delavec deluje samostojno in hkrati tudi sodeluje v strokovnem timu, saj le na ta način celovito zajamemo obravnavo vsakega stanovalca posebej. Več o delu, terapijah in aktivnostih, pa si preberite v podrobnejšem opisu v priponkah.

 


 

AKTIVNOSTI PRI STROKOVNI SODELAVKI

Kot strokovna sodelavka, se prav tako vključujem v proces družabništva s stanovalci. Svoje znanje uporabljam v različnih skupinskih aktivnostih. Ena izmed pomembnejših je glasbena delavnica. Lahko rečemo, da je glasba naša zvesta spremljevalka skozi vse življenje. Ob glasbi se rodimo, z glasbo živimo in se, nazadnje, z glasbo od življenja tudi poslovimo. Že Pitagora se je zavedal zdravilne moči zvoka, saj je z glasbo zdravil in pozdravil številne telesne bolezni, tudi bolezni duše in duha  ̶  šlo je za neke vrste glasbeno terapijo. Podobno so o glasbi razmišljali tudi Aristotel, Platon in drugi. Danes socialne ustanove, kot so varstveno delovni centri in domovi za starejše, dajejo velik pomen glasbi in se zavedajo njene moči. Tudi sama pri svojem delu s stanovalci uporabljam tovrstne metode (petje, poslušanje, igranje orfovih inštrumentov), saj iz izkušenj menim, da glasba zares zdravi. Človek je po glasbenem udejstvovanju boljše volje, pozabi na težave, se sprosti, nasmeje. Zato so vsakotedenske delavnice, kjer prepevamo, igramo in se zabavamo, »obvezne«, temu pa sledijo še interni in zunanji nastopi, kjer našo ljubezen do glasbe širimo med ljudi, tako pa izpopolnjujemo sebe. Glasba predstavlja zelo pomemben del vsakdana v našem domu, ki zazveni ob različnih priložnostih in velikokrat kar tako, da nas razveseli in nasmeji.                                                                                                                                                                                                                                                        Monika Novak, strokovna sodelavka

______________________________________________________________