Pošta

V letu 2016 je v Domu Kuzma, s sodelovanjem Pošte Slovenije, po uspešno zaključenem šolanju vseh zaposlenih poštnih uslužbencev, začela delovati pogodbena pošta.

Uporabnikom pogodbene pošte nudimo izvajanje univerzalnih poštnih storitev, prevzem poštne pošiljke v določenem roku (ker le-te pismonoša ni mogel izročiti naslovniku na domačem naslovu), prodaja znamk, kartonske embalaže, voščilnic, ovojnic, vplačila in izplačila z osebnih računov NKBM, plačilo položnic, nakazila v domačem in tujem prometu.

Delovni čas PGP Kuzme:

  • od ponedeljka do petka od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 16.00 in od 16.30 do 19.00,

  • sobota od 7.00 do 11.00,

  • nedelja in prazniki zaprto.

Storitve ki jih stranke lahko opravijo na PGP Kuzma:

  • poštne storitve,

  • dvig gotovine in nekatere bančne storitve,

  • plačilo v tujino,

  • vplačilo poštnih nakaznic,

  • dvig gotovine preko POS terminala.