OBVESTILO

 

Spoštovani,

 

da bi v čim večji meri zaščitili stanovalce, sebe in svojo družino, ter zmanjšali tveganje za prenos COVID-19, vas v skladu z aktualnimi epidemiološkimi razmerami v Republiki Sloveniji in priporočili Ministrstva za zdravje obveščamo, da v Domu Kuzma sprejemamo naslednje ukrepe za zajezitev in obvladovanje okužb:

 

• uporabljamo zaščitne maske tipa IIR (oziroma z višjo stopnjo zaščite glede na predvidene aktivnosti) za vse zaposlene in obiskovalce uporabnikov

SVZ, ki prihajajo neposredno v stik z uporabniki;

• obiskovalcem priporočamo izvedbo obiska na prostem v kolikor to dopuščajo vremenski in temperaturni pogoji;

• prosimo, da pri stanovalcih nista prisotna več kot dva zdrava obiskovalca sočasno;

• obisk odsvetujemo, v primeru tveganega stika s COVID-19 pozitivno osebo.

dosledno skrbimo za higieno in razkuževanje rok;

• redno prezračujemo prostore, pri čemer smo tudi pozorni na morebitno pregrevanje prostorov;

• redno čistimo in razkužujemo površine, ki se jih pogosteje dotikamo (kljuke, držala, ročke);

• vzdržujemo fizično razdaljo, kjer je to mogoče.

 

Naprošamo vas, da priporočene ukrepe dosledno upoštevate in tako pomagate varovati svoje in zdravje nam in vam dragih stanovalcev v Domu Kuzma.

 

Vodstvo Doma Kuzma