Dnevi boja proti nasilju nad ženskami in nasilja v družini

                                               (25. 11. 2021 do 10. 12. 2021)

Na prošnjo PP G. Petrovci objavljamo nekaj gradiv, ki lahko pomagajo doseči širši krog morebitnih žrtev.

znak

znak1

znak2

znak3

znak4

 

OBVESTILO O OBISKIH V DOMU KUZMA

 

Obveščamo Vas, da smo z začetkom septembra 2021 spremenili potek obiskov stanovalcev v Domu Kuzma.

 

Obiski bodo potekali pod naslednjimi pogoji:

 

 • Obiski morajo biti najmanj en dan vnaprej najavljeni pri vodji zdravstvene nege g. Goranu Gjergjeku, na tel. št. 051-359-073 med 9.00 in 10.00 uro.
 • Obiski potekajo od ponedeljka do petka, dopoldan med 9.00 - 11.30 uro in popoldan med 13.30 - 17.00 uro.
 • Obiski bodo časovno omejeni na 30 minut.
 • Obiski bodo omejeni na najožje sorodnike in na eno zdravo osebo.
 • VSTOP V DOM BO MOGOČ LE S PCT POTRDILOM (razen za otroke do 12 let). Brez potrdila PCT vstop v objekt ne bo dovoljen.
 • Obiskovalci se morajo ob vstopu v dom oglasiti na recepciji doma, kjer bo odgovorna oseba preverila ali oseba izpolnjuje pogoj PCT.
 • Ob vstopu v Dom Kuzma, bo urejena tudi kontrola obiskovalcev (razkuževanje rok, obrazna maska, preverjanje morebitnih simptomov okužbe, merjenje temperature, spremljanje obiskovalca do točno določene lokacije obiska). Na tej točki se spodbuja tudi ozaveščanje obiskovalcev s splošnimi navodili ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe (razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna razdalja …).
 • Obiski bodo v glavnem potekali na zunanji terasi doma Kuzma, v slabem vremenu pa  v ta namen predvidenem prostoru.
 • V primeru, da stanovalci ne morejo zapustiti svoje sobe, se obiske lahko izjemoma dovoli v sobi, s predhodno najavo vodji zdravstvene nege (Goran Gjergjek, dipl. zdravstvenik). Obiskovalcu se v tem primeru zagotovi dodatna varnostna oprema (poleg maske in rokavic še zaščitni plašč). Tudi v teh primerih je treba upoštevati ustrezno razdaljo.
 • Obiskovalci morajo pri stanovalcih brez okužbe nositi masko, ki prekriva usta in nos in si redno razkuževati roke.
 • Obiskovalci se naj s stanovalci po možnosti ne rokujejo, objemajo, dotikajo obraza …
 • Dom Kuzma bo vodil tudi redno evidenco obiskovalcev (vključno s telefonsko številko), in sicer zaradi identifikacije kontaktov ob eventualnem prenosu okužbe s SARS-CoV-2.
 • Kar se tiče prinašanja stvari našim stanovalcem, vas vljudno naprošamo, da le-te prinašate v omejenih količinah.

 

 

 

Vodstvo Doma Kuzma